Fysisk trening for psykisk helse

Psykisk helse får mye oppmerksomhet om dagen, og det er på overtid mener mange. Vi har i dag mye mer kunnskap om psykiske sykdommer og lidelser enn for bare ti år siden.

Enorm interesse for hjernen

Da psykisk helse endelig kom på dagsorden, ble det tydelig at dette er et tema som mange hadde en veldig trang til å utforske. Vi ser i dag utallige programmer på TV og radio som handler om psykiske sykdommer. For de som er pårørende er dette naturligvis veldig etterlengtet, og det er det også for personer som selv sliter eller har slitt. For alle andre er hjernen vår noe som er fryktelig fascinerende, for det virker som en endeløs verden av interessante funn. Våre tanker, følelser og lidelser blir skapt av en blanding av kjemi, hormoner, minner og opplevelser.

Hvorfor blir vi syke?

Det er mye vi enda ikke vet om hva som får hjernen vår til å bli som den blir. Noen sykdommer kan komme av det rent kjemiske, som klinisk depresjon, manisk depresjon og de kroniske lidelsene bipolar 1 og 2. En annen psykisk sykdom som mange kjenner navnet til, men ikke det faktiske sykdomsbildet, er schizofreni. Denne kroniske psykiske lidelsen blir det stadig harselert mye med i populærkultur, noe som har gitt et feil bilde av hva sykdommen faktisk er. Pasienter som lider av dette har sjelden mer enn en personlighet, men lider oftere av vrangforestillinger som de kan kontrollere i varierende grad. Schizofreni et eksempel på en sykdom som har et utspring i genene til de rammede, og har høy sannsynlighet for å gå i arv mellom generasjonene.

Hva kan vi gjøre for å forebygge?

De som vet at de er i faresonen for å utvikle en av de ovennevnte sykdommene, burde altså fokusere på trening. Et eget treningsrom i huset har en veldig god effekt, da det blir vanskelig å «sluntre unna» trening. Dette er en éngangsinvestering som du kan få lån av centum til å dekke. Du kan være i tryggheten av ditt eget hjem, mens du beveger deg en halvtime til en time daglig. Kondisjonstrening er det som påvirker hormonproduksjonen i hjernen vår mest, men styrke er også viktig. Du kan derfor investere i to eller tre maskiner slik at du dekker begge treningsformene, og får såpass variasjon at du fortsetter treningen på jevn basis.

Forbedre livskvalitet selv med kronisk sykdom

Når vi vet mer enn før om hva som forårsaker de forskjellige sykdommene, kan vi lettere vite hvordan vi skal forebygge dem. De psykiske sykdommene som det kanskje ikke er mulig å forebygge på grunnet genetisk faktor, kan vi i mange tilfeller dempe betydelig slik at personer som lider av disse kan få en mye høyere livskvalitet. Forskning har vist gang på gang at fysisk trening har mye å si for vår mentale velvære, og har fått blant annet en signifikant positiv påvirkning på personer som lider av depresjon. Det er mange teorier til hvorfor dette skjer, men det er lett å tenke seg at hormonproduksjonen i hjernen får mer fart på seg når vi blir fysisk slitne.

Share if you like!

Les mer?

positor