Happy couple in love touching noses and looking each others eyes. Close-up nose to nose

Plikt til å prioritere fysisk aktivitet!

Viste du at arbeidsgiveren din er pålagt å legge til rette for fysisk aktivitet på jobben? Sannsynligvis ikke, dette kommer frem i en mye oversett paragraf i Arbeidsmiljøloven. Det står i paragraf 3-4: Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Et slikt tiltak vil kun ha positive virkninger på de ansatte. De vil slippe å bruke verdifull fritid på trening, og de vil få trene sammen med kolleger. Å være sammen om andre ting enn de daglige arbeidsoppgavene, kan bringe de nærmere hverandre. Dette igjen vil føre til et bedre arbeidsmiljø, mer samhold og bedre samarbeid mellom de ansatte, og til syvende og sist, bedre lønnsomhet for bedriften. De ansatte blir mer motiverte, det viser seg at trening i arbeidstiden er det mest etterspurte og populære tiltak en arbeidsgiver kan gi de ansatte. Lojaliteten til firma, velvære, mindre fravær og mindre stress, er bivirkningene av å innføre trening i arbeidstiden.

Er vi nordmenn late?

Nordmenn er latest i Norden! Vi er en gjeng med slappfisker, det viser undersøkelser som Helsedirektoratet står bak. 45% av oss er inaktive, eller svært inaktive i forhold til målet som er at vi skal trene, eller være i moderat fysisk aktivitet minst 150 minutter pr uke, dvs. ca 25 minutter pr dag. Kun 20 % av oss trener nok til å bygge muskulatur. Bedrifter er pålagt å legge til rette for trening, det er noe de færreste bedriftseiere er klar over, men det kommer frem i Arbeidsmiljølovens paragraf 3-4. For arbeidsgiver er det så mange plussider ved å oppfordre, og legge til rette for trening i arbeidstiden at det raskt vil være lønnsomt å få deg i form ved å la deg legge inn trening i arbeidstiden. Ved å gjøre det, vil bivirkningene sannsynligvis være at trivselsfaktorer som mindre stress , bedre stemning og humør vil bidra til bedre arbeidsmiljø. Og bedre arbeidsmiljø, og friske, motiverte medarbeidere vil jobbe mer effektivt, og med mer entusiasme når de får ladet batteriene i arbeidstiden. Mange har ikke tid, anledning eller ork til å ta økta etter arbeidstid, så trening i arbeidstiden er en vinn-vinn-situasjon for alle.

Tungt å puste igjennom nesen?

Har du problemer med å puste igjennom nesen enten når du trener eller sover? Kanskje du har veldig tett nese, eller trange neseganger. Dette kan hindre deg i å få full utnyttelse av trening, og også gjøre at nattesøvnen din ikke er så god som den burde. vurder neseplastikk. Dette vil hjelpe deg å åpne opp, slik at du får bedre pust, og nattesøvn. Når du har bedre pust vil du også kunne få bedre utnyttelse av trening. Enten den er i arbeidstiden, eller på fritiden. Siden det nå trekkes mer og mer frem den plikten arbeidsgiver har til å legge til rette for trening, blir det enklere for alle å være i fysisk aktivitet. Kanskje vi nordmenn kan komme oss opp fra den lite fengende beskrivelsen av å være Nordens slappfisker. Trening har jo bevist positive helsebringende faktorer, og med en nese som får nok luft, får du også mye glede av både nese og trening.

Share if you like!

Les mer?

positor